Kaszalot

Kaszalot Pochodzi on z rodziny kaszalowatych. Długość ciała samców wynosi od 10 do 25m natomiast masa ich ciała to 30-50 ton, samice o średniej długości ciała i masie 13 ton. Charakterystyczna cechą kaszalota jest ogromna ścięta pionowo z przodu głowa, można go również poznać po ponad 5 metrowym słupie wyrzucanej wody, gdy samo zwierzę jest niedostatecznie wynurzone. W przeciwieństwie do górnej szczęki żuchwa jest mała i wąska nie sięga ona końca szczęki górnej. W każdej szczęce znajduje się 30 zębów. W górnej Sa one szczątkowe i nie przebijają dziąseł, w żuchwie natomiast są one duże i stożkowate. Nie występuje u niego płetwa grzbietowa, natomiast w tylnej części grzbietu rozwijają się nieduże garby. Płetwa ogonowa jest potężna ma szerokość ponad 4 metrów, dzięki niej możliwe jest tak głębokie nurkowanie kaszalota. Płetwy piersiowe Sa małe. Podczas wynurzania pierwszy na powierzchnię wyłania się większy7 garb, potem wynurza się skośnie wysoko w górę cała głowa a wraz a nią położony po lewej stronie otwór nosowy.